030 785 69 64 info@toekomstpunt.nl

Waarom wij helpen

Mensen met (financiële) problemen voelen zich vaak alleen, ongelukkig en geïsoleerd. Wanneer iemand zich zo voelt, heeft dit invloed op zijn dagelijkse leven. Wanneer een situatie uitzichtloos lijkt ontstaan er nieuwe uitdagingen. Je gezondheid gaat achteruit en dit heeft invloed op jou en jouw gezin. Ze raken dan hun motivatie kwijt en vergeten hun kracht en talenten.

Daarom helpen wij graag mensen die dit ervaren. We geven halen hun kracht weer naar boven. We laten ze zien dat ze er niet alleen voor staan.

Hierdoor komt er weer motivatie en (her) ontdekken ze hun eigen (nieuwe) talenten.

Zo kan je weer meedoen in de maatschappij en ontstaan er nieuwe kansen voor jou en jouw gezin.

 

Missie

Toekomstpunt is erop gericht om mensen praktische hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar herstel en zelfredzaamheid.

Toekomtspunt zet zich ook in voor mensen in Overvecht die leven in armoede en/of eenzaamheid. We doen dat door hun kinderen te voorzien in de eerste levensbehoeften (voedsel). In een persoonlijk gesprek wordt bekeken op welke levensgebieden er nog meer hulp nodig is om te kunnen komen tot herstel en activering.

Denk daarbij aan hulp en begeleiding bij het vinden van een baan, scholing, informatievoorziening, begeleiding bij schulden en advies.